Fiilde Çatı Türkçede her bir konunun birbiriyle bağlantısı olduğunu, her…


Fiilde Çatı Türkçede her bir konunun birbiriyle bağlantısı olduğunu, her birinin bir zincirin hal…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *